Uppropspublicering​

Alla nuvarande och blivande sponsorer till Insamlingsstiftelsen Matchen mot Cancer och alla som vill stödja stiftelsens verksamhet att samla in och skänka under en sammanhängande period om tre år minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål till organisationer som stödjer cancerforskning och till särskilda insatser som bidrar till att stödja cancerdrabbade direkt eller indirekt.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet Insamlingsstiftelsen Matchen mot cancer.

Bakgrunden till stiftelsens verksamhet är ett initiativ som togs 2015 av Johan Dagerhamn att anordna ett välgörenhetsevent i form av en golftävling. Denna ägde rum på Åkersberga Golfklubb den 10 juni 2017 och överskottet delades ut till Radiumhemmets forskningsfond, Barncancerfonden och Rehabcancerfonden.

Avsikten med att starta stiftelsen är att skapa en stabil plattform för kommande välgörenhetsarbete. Stiftelsen har ambitionen att efter att registreringen vid Länstyrelsen i Stockholm är klar ansöka om ett s k 90-konto, ett kontrollkonto hos Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI).

Bidrag till stiftelsen kan initialt lämnas via:

Bankgiro: 402-1911 eller Swish: 123 508 7408.