Få stöd

Låt oss
hjälpa dig

Matchen mot Cancer har som mål att stödja personer som har drabbats av cancer, samt deras anhöriga, genom att tillhandahålla möjligheter för rehabiliteringsveckor och ge en känsla av trygghet i vardagen. Vår organisation strävar efter att erbjuda personligt stöd och hjälp genom våra erfarenheter, forum och samarbeten med partners.

Vi anpassar våra erbjudanden efter årets förlopp och tar också hänsyn till åsikter och idéer från drabbade personer, deras anhöriga och vänner. På denna sida kan du hitta information om våra aktuella erbjudanden och projekt. Vi är dedikerade till att skapa en enkel och tillgänglig plattform där alla drabbade kan få den stöttning och hjälp de behöver.

För närvarande erbjuder vi samtalsstöd till dig som drabbats av cancer. Du kommer kunna prata med någon som gått igenom sjukdomen och kan hjälpa dig svara på frågorna som dyker upp. Ta kontakt med oss nedan så hör vi av oss.

En samlingsplats för
drabbade och dess anhöriga

Vår vision är tydlig. Vi vill vara det självklara valet för rekreation och rehabilitering.

  • En plats där vi är #tillsammans
  • En plats för att #hjälpa varandra
  • En plats där vi visar #omtänksamhet
  • En plats där vi också ser #resultat

Vill du höra mer? Tveka inte på att höra av dig.

berättelser från rehabveckor

Möt några av våra kämpar

Vår dröm började 2017, när initiativtagaren Johan Dagerhamn födde visionen om en plats där både rekreation och rehabilitering kunde samlas. Vi har arbetat hårt för att förverkliga den drömmen. Det är fantastiskt att se alla som vi har stöttat hitills och fler ska det bli!

Rehabveckan är en verklig före- och efterupplevelse för mig. Den har gett mig ett avslut. Jag har
kunnat lägga oron för återfall bakom mig, stänga en sjukdomsperiod och nu fokuserar jag framåt. Idag
lever jag i princip som vanligt igen.
”Jag har kunnat lägga oron för återfall bakom mig”
"Rehabveckan är en verklig före- och efterupplevelse för mig. Den har gett mig ett avslut. Jag har kunnat lägga oron för återfall bakom mig, stänga en sjukdomsperiod och nu fokuserar jag framåt. Idag lever jag i princip som vanligt igen."
Berättelser från rehabveckan - Anna blogginlägg
"Cancern har hänt mig, men det definierar inte vem jag är."
"Det var läskigt och chockande att få beskedet att jag hade akut leukemi, men personalen på onkologen lugnade. De sa ”vi kan det här, vi tar över nu och vi kommer att ha ett nära samarbete med barnläkarna”. Jag blev inlagd på hematologen och redan efter första cellgiftsbehandlingen tog läkarna ut vår dotter med kejsarsnitt."
Jag har ärvt cancergenen från min pappa och när jag kallades till magnetröntgen, som en del av
vårdens kontroller av mig, tänkte jag inte så mycket på det. Inte heller när jag fick kallelse till
mammografi kort efter.
"Några av de jag träffade under veckan är livsviktiga för mig idag"
"Jag har ärvt cancergenen från min pappa och när jag kallades till magnetröntgen, som en del av vårdens kontroller av mig, tänkte jag inte så mycket på det. Inte heller när jag fick kallelse till mammografi kort efter. Men när jag kom dit insåg jag att det inte var som det brukar. Jag fick veta där och då att man upptäckt en tumör under ena bröstet."

Förmånstagare

CancerRehabFonden har tacksamt tagit emot hela
551 883 kronor från Matchen Mot Cancer sedan år 2017.

Denna generösa summa har bidragit till att många fler cancerdrabbade har fått hjälp och stöd att komma
tillbaka till livet. Endast 1 av 5 av CancerRehabFondens deltagare har fått hjälp efter cancer av den offentliga vården, därför fyller den ideella föreningen CancerRehabFonden en viktig roll för alla vuxna
i Sverige som drabbats av cancer.

Stort tack till alla som genom Matchen Mot Cancer har bidragit med engagemang och hjärta till detta! Ett
extra stort tack till eldsjälen Johan Dagerhamn!

Varma hälsningar,

Pia Watkinson
Generalsekreterare
0734 030430
Pia.watkinson@cancerrehabfonden.se

Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar klinisk patientnära cancerforskning har tacksamt tagit emot hela 409 625 kronor från Matchen Mot Cancer under 2017, 2018 och 2019.

Radiumhemmets Forskningsfonder består av Sveriges äldsta cancerfonder, Cancerföreningen i Stockholm
(1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928).

Vårt främsta syfte är att stödja den kliniska patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. Att forskningen är klinisk patientnära innebär att den sker i nära anslutning till sjukvården och att de forskare vi stödjer vill nå forskningsresultat som inom en nära framtid kommer cancerpatienter till nytta.

Stort tack till alla som genom Matchen Mot Cancer har bidragit med engagemang och hjärta till detta!