Nu tar vi nästa steg

Stiftelsen Matchen mot Cancer grundades 2018 på initiativ av Johan Dagerhamn. Sedan starten har stiftelsen hela tiden arbetat för att hjälpa och underlätta för drabbade av cancer. Vi har gått lite olika vägar men nu är siktet inställt på rehabiliteringsprogram för drabbade och deras anhöriga i egen regi. Grundare Johan Dagerhamn och stiftelsens ordförande Stefan Osmund beskriver här den resa vi gjort och tänker göra.

Det är en lika skrämmande som hisnande siffra att under 2021 fick nära 69,000 personer diagnosen cancer. Det motsvarar cirka 190 personer per dag vilket i sig motsvarar 8 personer i timmen i Sverige*. Och det är nästa omöjligt att räkna ut hur många fler personer som drabbas. Cancerpatienters familjer, vänner, kollegor och andra. Även de som har stöd från många runt omkring sig vittnar om behovet av hjälp med rehabilitering och efterbehandling.

Tyvärr visar Socialstyrelsens rapport ”Cancerrehabilitering – förslag till utveckling. Rapport från Socialstyrelsen maj 2022” att behovet av förstärkningar inom just detta område behövs. Och rapporten lyfter fram hur viktiga aktörer utanför hälso- och sjukvården är för patienter och närstående. Dessa kan inte ersätta den cancerrehabilitering som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdens, men kan för patienterna utgöra ett viktigt komplement och stöd i en svår livssituation.

Vi har sedan starten av vår verksamhet haft olika fokus. Vi har bland annat gett stöd till forskning men hela tiden haft ett fokus på just rehabilitering. De senaste åren har vår insamling varit helt inriktad på denna del av cancerbehandlingen och sjukdomsförloppet som tyvärr ofta glöms bort men är så viktigt för allas möjlighet att återhämta sig efter en allvarlig sjukdom.

Från att ge pengar via andra till att agera själva

Som en fortfarande relativt ung stiftelse har vi redan hunnit gå igenom olika faser för att finna vår plats bland de som jobbar för att stödja cancersjuka. Det finns så många goda krafter i samhället. Vi började med att samla in pengar och ge till flera andra organisationer. Vi riktade sedan vårt stöd till organisationer som jobbar just med forskning och rehabilitering. Vi har till dags datum gett cirka 1,7 miljoner kronor till olika organisationer och projekt. Men vi har hela tiden jobbat via andra och nu planerar vi att ta nästa steg och utveckla vår verksamhet för att ge ett direkt stöd både till de som blir diagnostiserade med sjukdomen och deras anhöriga.

Cancerrehabilitering – förslag till utveckling. Rapport från Socialstyrelsen maj 2022” beskriver ett antal utvecklingsområden i Sverige. De lyfter i rapporten flera förslag till förbättringar där vi nu tar avstamp när vi går vidare med vårt arbete:
– Mötesplatser för patienter och närstående med cancer och deras närstående behöver skapas lokalt, regionalt, nationellt och digitalt för att möta patienter och närståendes behov av stöd och samtal med personer med liknande erfarenheter som de själva.
– Samarbete med civilsamhället. Information om verksamheter utanför hälso- och sjukvården som tillhandahåller aktiviteter i rehabiliterande syfte behöver samlas och tillhandahållas till personer med cancer och deras närstående.
– Anpassa rehabiliteringens insatser efter ålder, En ung vuxen kan ha andra behov än äldre, både medicinska och sociala.
– Egenvård, som exempelvis förändrade kostvanor, träning, sömn osv., är en viktig del i cancerrehabiliteringen.

Denna genomgång ligger nu till grund för de kommande tre åren för Matchen mot Cancer.

Vi har redan under 2024 kunna inleda arbetet med att skapa ett rehabiliteringsprogram i egen regi. Vi kommer genomföra en första version av programmet redan i höst på Ekerö, Stockholm. Vi hoppas att från och med 2025 kunna erbjuda ett flerdagars program. Detta ska vara ett tillfälle där drabbade kan få stöd från experter inom fokusområden som kost och hälsa men också få stöd av varandra. Vi kommer välkomna ansökningar från hela landet. Mer detaljerad information om programmet kommer att publiceras under senhösten.

Höstens pilotprojekt utvärderas och anpassas utifrån framkomna erfarenheter. Vi hoppas också att utifrån den kunskap vi får kunna lära och skapa ett långsiktigt hållbart upplägg med fasta samarbetspartners i form av lokaler, föreläsare, experter och administration. Vi hoppas också kunna hitta ett sätt att samordna vår verksamhet med sjukvården och individuella vårdplaner för de som har drabbats.

Vi hoppas även att på andra sätt sprida relevant kunskap om rehabilitering och dela ut insamlade medel i egen regi. Vårt mål är nämligen att under 2026 vara en etablerad aktör som resurs inom rehabiliteringsplanens slutskede och ha återkommande rehab program med fokus på olika målgrupper.

För att klara det måste vi växa

Vi har som beskrivits ovan i våra genomgångar av forskning och från egna erfarenheter identifierat en brist i cancervården i Sverige, efterbehandling och rehabilitering. Vi vill spela en roll inom detta område i framtiden. För att klara detta måste vi förstås växa, både i de medel vi har att hantera men också i de kontakter vi har.

Vi kommer naturligtvis därför att fortsätta med vår insamlande verksamhet där golftävlingen Matchen mot Cancer är vår huvudsakliga insamlingspunkt. Men hoppas att även här utveckla insamlingen för att kunna bygga vidare på våra idéer.

Vi kommer också att löpande utveckla vårt arbete gentemot andra organisationer som jobbar med cancer på olika sätt. Vi vill till exempel etablera kontakt med patientföreningar som själva identifierat just efterbehandling och rehabilitering som något vi måste ha mer av eller som kan ge oss viktiga kunskaper i vårt framtida arbete.

Så vi avslutar denna text med en efterlysning. Vi vill väldigt gärna samarbete med organisationer eller experter som kan hjälpa oss bli bättre och åstadkomma det vi vill och vi vill gärna utveckla nya avtal med sponsorer som långsiktigt kan stödja vår verksamhet. Vi vill nå ut med vårt erbjudande till de som drabbats av cancer och vi vill bygga en långsiktig verksamhet.

Är du någon vi borde ha kontakt med, kontakta oss via vår hemsida: www.matchenmotcancer.se, vi vill gärna höra från er och vi kommer själva höra av oss till många.

Ingen ska känna sig ensam.

Johan Dagerhamn, initiativtagare och grundare till Matchen mot Cancer
Stefan Osmund, ordförande i Stiftelsen Matchen mot Cancer


*Källa: Cancerfonden och Socialstyrelsens ”Cancer i siffror”
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik/cancer-i-siffror